Katalog

Other divisions

Pro Audio

Logistics

Salon

Tel.: (+371) 67310040
Fax: (+371) 67315601
Riqa, Aleksandra Čaka iela 118
Kontaktlar

KORG KROME 61

Rəqəm: 210619, Vendor şifrəsi: 100012379000
€ 1059.22 € 999.00

Malların mövcudluğu

Mövcüddur

Təsvir

Təsviri

Yeni klavişli alət əsrarəngiz royal səsini formalaşdırmaq üçün notlar istisna olmamaqla bütün sikl olunmamış tam ölçülü semplları təklif edərək musiqiçinin bu sinfə aid olan alətdən istəyə biləcəyi yüksək gözləntiləri üstələyir. Yunan sözündən törənən mənası "rəng" olan adının mənşəyini doğruldaraq KROME, yeni, əvvəllər əlçatmaz olan konsert musiqiçiləri üçün onların səlahiyyətində musiqini təkrarolunmaz rənglərlə zənginləşdirən geniş səs palitrasını təqdim edərək keyfiyyət standartlarını tətbiq edir. KROME musiqi iş stansiyasını təqdim edirik.

 

 


 

Əsas özəllikləri:

 

•    Royalda istənilən ifa üslubu ilə uyğunlaşan musiqi stansiyası
 

•    Uzun sikl olunmamış royal və zərbə alətləri səslərinin semplları, əlavə olaraq səhnə çıxışına xüsusi parlaqlıq verən yeni elektropiano tembrləri.

 

•    Notların səkkiz səviyyəli həssaslığı ilə ifanın kəskin dərəcədə ekspressivliyini təmin edən götürülmə sürəti
 

•    7 düymlu sensor ekranda istifadə olunan sadə intuitiv idarəetmə

 

•    Ayrı-ayrı alətlər səsinin mikşerlənməsi üçün nəzərdə tutulduğu kimi studiya səviyyəsinin keyfiyyətini təmin etmək üçün embient mikrofon ilə siqnalın çıxarılmasını təmin edən zərbəlilərin səsləri
 

•    Kəskin dərəcədə realistik, yaradıcılıq əhvalı yaradan patternlər ilə cəmi bir düməyə basmaqla girişi mümkün olan zərbəlilər trekləri
 

•    Qəbul edilən avtoritetlər tərəfindən yaradılan 640 proqram və 288 kombinasiya daxil olmaqla tələb edilməkdə olan tembrlər.
 

•    5 boşluq, 2 master-effekt və 1 qlobal effektin işini və həmçinin treklərin ekvalayzerlərini

 (hər trekə 1 ədəd) dəstəkləyən güclü effektlər prosessoru.
 

•    Özünəməxsus keyfiyyət nişanı olan alüminium panelli xarakterik dizayn

 

•    USB vasitəsilə kompyuter ilə qoşulma, əlavə olaraq alətin mümkün yaddaş həcmini artırmaq üçün SD Card formatlı yaddaş kartı üçün slot

 

•     Kompyuteri istifadə etməklə səslərin yaradılması və ayarlanması imkanını təmin edən KROME proqram redaktoru

 

•     Üç model: 61, 73 və 88 klavişli

 

Korg şirkəti tərəfindən təqdim olunan və öz imkanlarını sübut edən musiqi iş stansiyalarının funksiyalarına əlavə olaraq yeni KROME, diqqətlə seçilmiş heyrətamiz royal və elektropiano səslərini və həmçinin kəskin canlı və dinamik zərbəlilər tembrlərini təklif edir. Bu geniş miqyasda tələb olunan və yüksək sinfə məxsus royal, elektropiano və zərbəlilər səsləri KROME-u öz sinfində "ağ qarğa" edir. Daha bahalı alətlərə xas olan səs keyfiyyəti və imkanlarına malik olmaqla KROME musiqi iş stansiyası, daha yeni, yüksək səviyyəyə aid standart yolunu açır və əsl musiqiçilər üçün əvəzolunmaz köməkçi olur.

 

Təsiredici royal — yaradıcılıq üçün yeni stimul

 

Royalın səs keyfiyyəti praktiki olaraq istənilən klavişli alətin özü nəməxsus qiymətləndirmə kriteriyasıdır. KROME-a özündən qabaqkı nəslindən olan, musiqi iş stansiyalarının flaqmanı sayılan KRONOS-dan tanınmış heyrətamiz "German D Grand" royal səsi miras qalıb. 88 bütöv semplların bazasında zəngin səsin canlılığı dempferli rezonansın effekti kimi təzahür olunur. Fərqləndirməli olsaq, yalnız "German D Grand" royalı səsinin məşğul etdiyi PCM yaddaşı, biraz, və nəinki biraz – 10 dəfələrlə standart musiqi iş stansiyalarının və ya PCM-sempllar bazasında yaradılmış sintezatorların PCM-yaddaşını üstələyir. Xaric olunan səs mükəmməllikdən uzaqdırsa, bunu artıq heç bir halda düzəltmək mümkün deyil, istərsən yüzlərlə parametrləri redaktə et. Heyrətamiz KROME royalı — Korg şirkətinin hər musiqiçiyə təmtəraqlı alətdə təmtəraqlı səslər ilə ifa etmək imkanını təqdim etməkdə geriçəkilməz səyinin nümunə göstəricisidir. Royalın rezonans, etibarlılığı və reallığı sözügedən samballılıq kateqoriyasında olan musiqi iş stansiyaları imkanlarının növbəti inkişafıdır.

 

Təsvirolunmaz istilik və kəskin reallığa malik elektropiano

 

Bir çox klavişlə işləyənlər üçün elektropiano səsi royal tembri kimi tənqididir. KROME 3 tipli elektropiano təklif edir. İfanın ifadəliliyini gücləndirmək üçün səkkiz velocity qradasiyaları nəzərdə tutulub. Bu məqsədlə böyük həcmli PCM yaddaşı tətbiq olundu. Bu, misal olaraq növlərdən yalnız birinin elektropianosunun standart PCM-sintezatorunun bütün yaddaşından daha çox sempler məlumatlarına malik olmasını asan aird etmək üçündür. Buna həm də klassik gücləndiricilərin, kabinetlərin, effektlərin kəskin realistik icra olunmuş modellərini əlavə edin və anlayacaqsınız ki, klavişlərə toxunuşdan başlayaraq səsin səsləndirilməsi ilə yekunlaşaraq hər şey həzz magiyasına bürünəcək.

 

Studiya keyfiyyətli zərbə səsləri

 

Musiqi iş stansiyalarının quraşdırılmış zərbələr dəstinin rolunu mahnıların yazımı və aranjemanında  qiymətləndirmək praktiki olaraq mümkün deyil. KROME-da eynilə KRONOS-da olan "Jazz Ambience Drums" dəsti mövcuddur. PCM yaddaşın böyük həcm üstünlüyündən effektiv istifadə etmək səsi və ifa manerasını tam olaraq real prototiplərə yaxınlaşdırmağa imkan yaratdı. Düz (mikrofonun bir-birinə yaxın yerləşdirilən plastiki və ya nimçəsi ilə çıxarılan) və ambient (zərbələr qurğusundan yetərli qədər böyük məsafədə yerləşən və reverberasiyon əks olunmaları aird edən mikrofonla yazılan) siqnalların balansının nizamlanması zərbələrin zəngin səsinə nail olmağa imkan yaradır və onlara son dərəcə orqanikliyi ilə bəstənin özəyinə yatırılan rəng və xüsusiyyətləri bağışlayır.

 

Səslərin zəngin palitrası

 

Royal, elektropiano və zərbələrin səsləri KROME-un heç də özünü öyməsinə tam səbəb deyil. Tam şəkli almaq üçün ona praktiki olaraq istənilən musiqi üslublarında işləmək üçün heyrətamiz digər tembrlər çoxluğunu əlavə edin. 640 proqramdan və ya 288 kombinasiyadan istənilən birini seçin və həmin anda yaradıcılıq ruhunun yaxınlaşdığını hiss edəcəksiniz. Bu tembrlərin hər birinin arxasında öz bacarığı və təcrübəsini zəngin və bununla yanaşı heyrətamiz solo təxəyyülünü yaratmağa həsr etmiş professional studiya və ya konsert musiqiçisi dayanıb. Təbii ki şəxsi unikal səslərin ayarlanması, adaptasiyası, və yaradılması nəzərə alınıb.

 

Zərbələrin realistik patternləri

 

Cəmi bir düyməyə basmaq yetər ki studiya keyfiyyətli KROME zərbələr dəstinin səsləri ilə səsləndirilən, öz sahəsində mütəxəssis sayılan şəxslər tərəfindən yazılmış realistik patternlərin səsləndirilməsini təmin edən zərbələrin trekləri ilə işləmək funksiyası, işə düşsün. Onları ayrıca səsləndirin və ya ümumi kompozisiyaya yatırın – Sizin istəyinizə bağlıdır. 600-dən artıq preset patternləri KRONOS-dan götürülmüşdür, şəxsi olanları proqramlaşdırmaq istəyin varsa – onlara da yaddaş çatar. Zərbələr patternlərini sekvensor ilə yaratmaq və birlikdə istifadə etmək və həmçinin ifa zamanı ritmik əsas kimi tətbiq etmək və ya onlarla hətta canlı çıxışda işləmək olar.

 

İkili polifonil arpeciatorlar

 

Kombinasiya və sekvensorun rejimləri eyni zamanda iki arpeciator ilə işləməyi dəstəkləyir.
Standart patternlərdən savayı onlar, girata və ya bas rifflərini, zərbələr partiyasını və ya vaxt əsnasında dəyişilən podkladları, sintezator səsləri və ya effektləri  yaratmaq üçün audio dizaynda istifadə blokları kimi generasiya edə bilirlər. Bundan başqa şəxsi unikalları yaratmaq üçün istənilən arpeciator patternlərinin geniş redaktə imkanlar nəzərdə tutulmuşdur.

 

Heyrətamiz effektlər

 

Ümumi səsin formalaşdırılmasında heç də son rolu oynamayan effektlər seksiyası, beş boşluq, iki master-effektlər və bir qlobal effektlər ilə işləməyi dəstəkləyir.Ən ali dəstə aid olanların təxəyyülü sayılan xoruslar, flenjerlər, fazerlər, ləngimələr və reverberatorlardan başqa müxtəlif növlü 193 effektlər nəzərdə tutulub. Bunlara kompressor və limiterlər kimi dinamik işlənmə effektləri, Grain Shifter vəTalking Modulator kimi əvvəlki vaxtları xatırladan effektlər və həmçinin gücləndiricilərin modelləşdirməsi və akustik sistemlərin imitasiyası kimi effektlər daxildir ki, bunlar da Korg şirkəti tərəfindən patentləşdirilmiş "REMS" texnologiyası əsasındadır.

 

"Inanılmaz" musiqi iş stansiyası

 

Təbii ki, KROME, Korg şirkətinin musiqi iş stansiyası kimi alətindən gözləmək ixtiyarında olduğu 16-trekli sekvensordan başlayaraq bütün funksiyalar ilə komplektləşdirilib. Ancaq bununla KROME funksionallığı tükənmir. Musiqi stansiyası, sözün əsl mənasında yaratmağa ruhlandıran güclü alət vasitələri ilə komplektləşdirilir. Əgər sizə alətdə ifa zamanı qəfl ruh yüksəkliyi gəlibsə, Auto Song Setup funksiyasını misal gətirmək olar. Bununla siz,  proqram və ya kombinasiyanın istənilən rejimində REC düyməsinə basaraq öz ideyanızı yaza bilərsiniz. Mahnı şablonlarının köməyilə standart səsləri sekvensor treklərinə operativ olaraq təyin etmək, effektləri ayarlamaq və bununla müvafiq musiqi üslubunda işləmək üçün hazırlaşmaq olar.  Lazımı qaydada RPPR  və obyektləri sıralamaq imkanına malik Cue List funksiyası sizin səlahiyyətinizdədir. Bu funksiya real zaman patterni ilə nəhəng bibliotekaya girişi təmin edir və notları redaktə etmək üçün rahat qrafik interfeysə malikdir.


 

İfanın təbii ekspressiyası

 

61 və 73-klavişli KROME modifikasiyaları təbii özüqayıdan klaviaturaya malikdirlər. Bu modifikasiyalar, royal səsləri ilə olduğu kimi həmçinin nəhəng tembrlər ilə və ya sintezator soloların ifası zamanı rahat və təbii təəssuratlar bəxş edir. KROME 88 musiqi iş stansiyası, dinamika və həmçinin royal və elektropianoda digər ifa xırdalıqları ilə  son dərəcə dəqiq və təbii idarə etməni təmin edən çəkicvari klaviatura mexanizmi ilə təchiz olunub.

 

Fərqli dizayn

 

KROME qara korpusunun dəbliliyi eleqant işləmlər ilə vurğulanır. Yuxarı idarəetmə paneli, dizaynına görə fərqlənən iki alüminium bölgülərlə işlənib. Bu zəmanət verir ki, KROME mövcudluğunun effekti imtinasız olaraq işləyəcək və alət hətta musiqiçilər və avadanlıqlar ilə dolu səhnədə görünəcək. İstər xarici görünüş, istərsə də səs göstəricisindən asılı olmayaraq, hansı aspektdən baxsaq, Krome heç bir şübhə olmadan auditoriyaya ən layiqli təəssuratıını bağışlayacaq.

 

Sensor displey bazasında intuitiv interfeys

 

Görkəmli 800x400 olan KROME sensor displeyi, eyni zamanda bir neçə parametrlərin çıxarılması üçün nəzərdə tutulub və çox gözəl erqonomikliyi ilə seçilir. Səsin seçilməsi və ya redaktəsi üçün sadəcə ekrana toxunmaq  bəs edər. Həmçinin ekran slayderlərini və nizamlayıcılarını işlətməklə parametrlərin redaktə texnikası nəzərdə tutulub. Sensor panelin bazasında olan qrafik interfeys istifadəçiyə iş zamanı bəzi rahatlıqları təmin edir. Bunlara – notların redaktəsi və canlı çıxış çərçivəsində trekin sinxronizasiyası anında xronometrin redaktəsi və say əmsallarını daxil etmək üçün ekran klaviaturasının redaktəsi daxildir.

 

USB və SD daşıyıcıları

 

KROME, MIDI-məlumatların ötürülməsi üçün USB vasitəsilə kompyuterə qoşulma imkanlarını nəzərə alıb.

KROME məlumatlarının faylları ilə işləmək üçün həmçinin opsiya olan SD formatlı kartları istifadə etmək olar.

 

KROME avtonom redaktoru və onun plagin formatlı versiyası

 

KROME Editor və KROME Plug-In Editor proqram əlavələri eyni zamanda displeyə çoxlu sayda parametrlərin çıxarılmasını nəzərə alan daha güclü qrafik interfeys istifadə etməklə KROME qurğularını kompyuter vasitəsilə redaktə etmək imkanı yaradır. Həmçinin bu redaktorlar KROME-u kompyuter səsyazma əlavələrinə inteqrasiya etmək və musiqi iş stansiyası ilə proqram sintezatoru kimi istifadə etmək imkanını yaradır. KROME redaktorunun son versiyasını Korg şirkətinin rəsmi saytından yükləyə bilərsiniz. (http://www.korg.com)

 

Spesifikasiya

 

KROME-61

 

Semi Weighted Keyboard

*velocity sensitive is supported, after touch is not supported

*Standard C2 - C7 (transposable in the range [C1...C6]-[C3...C8])

 

KROME-73

 

Semi Weighted Keyboard

*velocity sensitive is supported, after touch is not supported

*Standard C1 - C7 (transposable in the range [C0...C6]-[C2...C8])

 

KROME-88

 

NH (Natural Weighted Hammer Action) keyboard

*velocity sensitive is supported, after touch is not supported

*Standard A0 - C8 (transposable in the range [A-1...C7]-[A1...C9])

* The NH keyboard reproduces the touch of an acoustic piano, with a heavier feel in the low register and a lighter feel in the upper register.

 

System

 

EDS-X (Enhanced Definition Synthesis-eXpanded)

 

Sounds

 

Maximum Polyphony

120 voices (120 Oscillators) / Single Mode

60 voices (120 Oscillators) / Double Mode

*The maximum simultaneous voice polyphony will vary depending on oscillator settings, velocity crossfading and whether you are using mono or stereo multisamples.

 

PCM Memory

 

3.8 GB (In case of 48 kHz, 16-bit Linear PCM converted)

583 multisamples (including 12 Stereo multi-samples)

2,080 drumsamples (including 474 Stereo Drumsamples )

 

Program

 

Oscillator

OSC1 (Single); OSC1 + 2 (Double): Stereo multisamples are supported 8 velocity zones per oscillator with switching, crossfades and layers

 

Filters

 

Four types of filter routing (single, serial, parallel, 24 dB)

Two multi-mode filters per oscillator (low pass, high pass, band pass, band reject)

 

Driver

 

Per-voice nonlinear driver and low boost

 

EQ

Three bands, with sweepable mid

 

Modulation

 

For each oscillator: two envelope generators (Filter & Amp)

Two LFOs

Two key tracking generators (Filter & Amp)

Two AMS mixers

Pitch EG

Common LFO

Two common key tracking generators

Combination

Timbre Number

Max: 16

For each Timbre: keyboard and velocity split/layer/crossfades

Modifications to the program settings via the Tone Adjust function

 

Master Keyboard Functionality

 

Krome can act as a Master Keyboard able to control external MIDI devices such as sound modules.

Drum Kit

Stereo and mono drum samples

8 velocity zones switch (crossfades and layers)

The number of Combination / Program / Drum Kit:

 

User Combination

 

512 Combination (288 Preload)

User Program

768 Program (640 Preload)

 

User Drum Kit

 

48 Drum Kit (32 Preload)

Preset Program

256 GM2 Program + 9 GM2 Drums Program

 

Effects

Insert Effects

5 Insert Effects (stereo in/out)

Master Effects

2 Master Effects (stereo in/out)

Total Effects

1 Total Effect (stereo in/out)

Timbre / Track EQ

3-band EQ per in 1 Timbre / in 1 Track

Effect Types

193 types

(Usable as insert, master, or total effects. However, double-size effects cannot be used as a total effect.)

Modulation

Dynamic Modulation, 2 Common LFO

Effects Control Busses

Stereo side chain (Limiter, Gate, Vocoder, etc)

 

Effect Preset

32 preset per effect

Polyphonic Arpeggiator

 

Program Mode:

1 unit

Combination, Sequencer Mode:

2 units are available.

 

Number of pattern:

5 preset Arpeggio pattern

1,028 User Arpeggio pattern (900 Preload)

Drum Track

Preset Patterns

637 patterns

(Common with the preset pattern of the Sequencer mode)

User Patterns

1,000 patterns

(Pattern created in Sequencer mode can be converted to drum track user pattern)

Configurable “Trigger Mode / Sync / Zone”

 

Sequencer

Tracks

16-track MIDI Sequencer + 1 master track

 

Number of Songs

128 Songs

 

Resolution

1/480

Tempo

40.00 - 300.00 (1/100 BPM resolution)

 

Maximum memory

210,000 MIDI events

Template Song

16 preset / 16 user template songs

Cue List function

20 Cue List

Songs can be arranged consecutively or repeatedly in up to 99 steps, a cue list can be converted back into a song.

Pattern / RPPR (Realtime Pattern Play and Recording)

637 Preset / 100 User pattern (Per song)

1 pattern set per song

 

Format

KORG (KROME) format, SMF format 0 and 1

Media

Road, Save, Utility, Data filer functionality (Save and Load MIDI System Exclusive Data)

 

Controllers

Joystick, SW [1], SW [2]

Realtime Control

[SELECT] Switch: REALTIME CONTROL (TONE, USER), ARP

4 Knobs; REALTIME CONTROL: Real-time Modulation, Arpeggio control

Drum Track

[DRUM TRACK] Switch On/Off

Arpeggiator

[ARP] Switch On/Off

User Interface

 

Display:

Touch view graphical User Interface

7 -inch Color TFT LCD, 800 x 480 pixel

Onboard LCD brightness control

 

Mode Switch:

[COMBI], [PROG], [SEQ], [GLOBAL], [MEDIA] Switch

VALUE controller:

[VALUE] Dial, [INC], [DEC] Switch, 10 key block ([0] - [9], [-], [.], [ENTER], [COMPARE])

BANK Switch:

[A], [B], [C], [D], [E], [F] switch (in Combination mode, [A], [B], [C], [D] switch are available)

SEQUENCER switch:

[PAUSE], [REW], [FF], [LOCATE], [REC], [START / STOP]

TEMPO:

[TEMPO] knob, [TAP] switch

Others:

[PAGE] switch, [WRITE] switch, [EXIT] switch, [VOLUME] knob, Contrast knob

 

Outputs

 

AUDIO OUTPUT (L / MONO, R)

6.3mm (Mono) Phone jack, Unbalanced

Output Impedance: 1.1[kΩ] (L / Mono terminal: in case of Mono output, = 550[Ω])

Maximum level: +16.0 [dBu], Load Impedance: more than 10 [kΩ].

 

Headphone Output

 

3.5mmStereo phone jack

Output Impedance: 33[Ω], Maximum level: 60 + 60[mW] (In case of 33[Ω] Loaded)

 

Control Input

 

DAMPER pedal (Half Damper supported)

ASSIGNABLE SWITCH

ASSIGNABLE PEDAL

Others

 

MIDI

IN, OUT

 

Interface

USB-MIDI Interface (TYPE B) x 1

SD Card Slot

Max: 2 GB / SD Memory Card is supported

Max: 32 GB/ SDHC Memory Card is supported

(SDXC Memory Card is not supported)

Principle Specifications

 

Dimensions

(W x D x H)

 

KROME-61

40.43 x 12.32 x 3.66 inches / 1,027 x 313 x 93 mm

 

KROME-73

46.89 x 12.32 x 3.66 inches / 1,191 x 313 x 93 mm

 

KROME-88

57.01 x 15.08 x 5.16 inches / 1,448 x 383 x 131 mm

 

Weight

 

KROME-61

15.87 lbs. / 7.2 kg

 

KROME-73

18.08 lbs. / 8.2 kg

 

KROME-88

32.41 lbs. / 14.7 kg

 

Power

Power supply (DC12V 3.5A), POWER switch

 

Power Consumption

13 W (KROME-61 / 73 / 88)

 

Accessories

AC Adapter, Quick Start Guide, Accessory Disc (KROME Operation Guide PDF, Parameter Guide PDF, Video Manual)

 

 

Diqqət! Məhsullar istehsalçi tərəfindən dəyişdirilə bilər. Bu günə olan məlumat üçün bizim menecerlərlə əlaqə saxlayın.

Son baxılmış mallar

KORG KROME 61

€ 1059.22 € 999.00

Brendlər

10
brendlərin